Energetski koncentrat

kompletno formulisan

za potrebe biljaka

 • probiotik
  Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L
 • mikrobioloski preparat pakovanje za 100 litara
  Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L
 • mikrobiolosko djubrivo bakterije ambalaža
  Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L
 • 1000l cisterna transportna ambalaža
  Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L

Bakterije deluju munjevito

Bakterije su prirodni energetski koncentrat mikroorganizama i njihovih brojnih jedinjenja, kompletno formulisan za potrebe biljaka. Karakteriše ga izuzetna efikasnost i brzina delovanja u zaštiti i revitalizaciji biljaka.

Dugotrajno dejstvo preparata se ogleda u vidu mineralizacije i mobilizacije organske i neorganske materije, poboljšanju vodnog i vazdušnog režima, razlaganju ostataka pesticida, detoksikacije zemljišta i čišćenja otpadnih voda od teških metala.

“Ne postoji tajna, priroda je ta koja rešava sve probleme”.

 Kako preparat Bakterije dovodi do revitalizacije

Mikroorganizmi iz preparata ostvaruju sa biljkom neraskidivu vezu koja funkcioniše u oba pravca. Ova veza se naziva simbioza i u njoj se ostvaruje razmena hormona, vitamina, aminokiselina i mnogih drugih jedinjenja.
Pozitivan efekat simbioze najviše dolazi do izražaja u stresnim situacijama. Tada biljka šalje signale mikroorganizmima da stvaraju tačno određena hemijska jedinjenja koja će je zaštititi od loših vremenskih uslova i raznih oštećenja. Za uzvrat, biljka putem korena luči hranu neophodnu za opstanak mikroorganizama. Smatra se da biljke bez pomoći mikroorganizama gotovo da nemaju šanse da prežive stresne uslove.

Delovanje preparata Bakterije prema sastavu:

Fitohormoni (aktivacija – preko lista i preko korena)

Mikroorganizmi kao i biljke stvaraju prirodne hormone takozvane „fitohormone“ koje međusobno mogu da razmenjuju. Tako se u Bakterijama nalaze, giberelini, auksini i citokinini, koji biljkama pomažu da se pravilno razvijaju i ostvare svoj maksimalni potencijal. Hormoni deluju u jako malim količinama, a utiču na sve osobine biljke. Njihovom manipulacijom možemo fino podešavati kako izgled biljke, tako i izgled i kvalitet plodova. Detaljnije na stani www.greengrowgroup.com

Vitamini (aktivacija – preko lista i preko korena)

Preparat Bakterije obiluje vitaminima, od kojih je prisutan čitav kompleks vitamina B (B1-B12), Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E i Vitamin K. Istraživanja su pokazala da su biljkama vitamini potrebni u momentu kada su one najiscrpljenije, a to je u fazi formiranja cvetova i razvoja plodova. Vitamini se ponašaju i kao zaštitni faktori, dok neki imaju ulogu sličnu hormonima. Prateći svetske trendove Bakterije su stvorene kao koktel preparat za najbolje sportiste, ali namenjen biljkama, zbog čega je njihovo dejstvo munjevito.

Aminokiseline (aktivacija – preko lista)

Aminokiseline su takođe sastavni deo Bakterija, gde se nalaze u potpuno usvojivom L obliku. Poslednjih godina primena aminokiselina u poljoprivredi je u značajnom porastu, posebno u cilju ublažavanja stresa koji nastaje usled suše, ili mraza. Nakon primene one direktno ulaze u sve metaboličke procese u biljci i potpomažu njenoj regeneraciji. Velika prednost aminokiselina se ogleda i u povećanju usvajanja mineralnih đubriva i pesticida u ćeliju biljke, što značajno povećava efikasnost hemijskih preparata. Ovo je sasvim normalno, ako se ima u vidu da su aminookiseline osnovni gradivni blokovi svakog živog organizma.

Iminokiseline (aktivacija – preko lista i preko korena)

Bakterije sadrže i iminokiseline, od kojih je najvažnija Prolin. Ovo jedinjenje je glavni osmoregulator i od presudnog je značaja za otpornost biljaka na sušu, hladnoću i visoku zaslanjenost zemljišta. Takođe prolin utiče na jačanje fotosinteze, pravilno formiranje organa i mnoge druge procese u biljci.

Efikasnost korišćenja vode i otpornost na sušu (aktivacija – preko lista i preko korena)

Primena Bakterija preko zemljišta akumulira organsku materiju i konstantno poboljšava efikasnost korišćenja vode, bez obzira na njenu dostupnost u zemljištu. Takođe Bakterije podstiču stvaranje auksina, smanjuju nagomilavanje apscinske kiseline (ABA) i ublažavaju posledice nakupljanje reaktivnih molekula kiseonika (ROS). Dodatno, dovode do suženja otvora stoma i smanjenja odavanja vode, čime biljka postaje daleko otpornija na sušu.

Mineralizacija i mobilizacija mineralnih elemenata (aktivacija – preko korena)

Konstantna upotreba mineralnih đubriva za potrebe povećanja proizvodnje dalo je potpuno suprotan efekat, umesto da obogati zemljište ono ga je zaslanilo i opustošilo.
Rešenje popravke kvaliteta zemljišta pruža preparat Bakterije. Njegovi mikroorganizmi imaju visoku efikasnost razlaganja neiskorišćenih minerala iz veštačkih đubriva i sposobnosti mobilizacije fosfora, gvožđa, cinka, bakra, kalcijuma, mangana i azota. Nakon njegove primene biljke daleko bolje klijaju i rastu. Redovnom i višegodišnjom primenom praktično popravljamo kvalitet zemljišta i podižemo nivo humusa.

Povećanje otpornosti biljaka na zaslanjenim zemljištima (aktivacija – preko korena)

Zaslanjenost je glavna pretnja za prirodne resurse širom sveta i grubo obuhvata oko milijardu hektara, sa tendentcijom rasta. Ovo se najviše dešava zbog preterane i nekontrolisane upotrebe mineralnih đubriva.
U preparatu Bakterije se nalaze sojevi odabranih mikroorganizama koji imaju sposobnost da žive u visoko zaslanjenim sredinama. Zbog ove specifične osobine preparata u mogućnosti smo da značajno podignemo produktivnost biljaka na slanim zemljištima.

Eksperiment

Zajedno sva navedena jedinjenja iz preparata Bakterije sa lakoćom podižu nivo otpornosti biljaka na stresne uslove, kao što su suša, vlaga, hladnoća, delovanje herbicida (herbicidni šok), zaslanjenost zemljišta, mehanička oštećenja od grada, insekata i patogena.

Eksperiment koji možete izvesti je veoma prost. Odaberite dve približno jednake biljke u plasteniku (npr. paprika), jednu isprskajte i zalijte vodom (kontrola), a drugu preparatom Bakterije i to samo jednom. Posmatrajte koja će duže izdržati. Posle kratkog vremena uvidećete jasnu razliku i pravu snagu ovog preparata.