Bakterije deluju

Munjevito

Doza i koncentracija:

Tretman semena mikrobiološkim preparatom Bakterije

Preporuka je da se tretiranje vrši od semena, kratkotrajnim potapanjem u rastvoru 0,25-0,5% (2,5 – 5 ml) na 1 litar vode.

Maksimalna koncentracija za tretman semena: U 1 litar staviti: pesticidi + voda + 100 ml preparata Bakterije + hektarska norma semena. Kod krupnog semena prskati, ili ubaciti u mešač. Kod sitnog semena kratkotrajno potopiti, a ostatak se može iskoristiti za tretiranje supstrata, ili zemljišta. Ovako pripremljen preparat ne može da stoji duže od jednog dana.

Tretman rasada mikrobiološkim preparatom Bakterije

0,25% (2,5 ml) na 1 litar vode 2-4 puta nedeljno

Konstantna primena uz zalivanje i raspršivanje radi održavanja brojnosti korisnih mikroorganizama

0,01% (10 ml) na 100l vode

Tretman ratarskih kultura mikrobiološkim preparatom Bakterije (utrošak vode do 200 do 300l)

2-3 litara po hektaru po tretmanu. (preporučeno u dva tretmana 2 + 3 litra)

Tretman povrtrskih kultura mikrobiološkim preparatom Bakterije *

2-4 litara po hektaru po tretmanu

Tretman voćarskih kultura mikrobiološkim preparatom Bakterije *

2 – 5 litara po hektaru (drvenasto voće u punom rodu 5 l/ha)

Tretman cveća, lekovitog i začinskog bilja mikrobiološkim preparatom Bakterije *

(0,5 – 1%) 50 – 100 ml Bakterija na 10 litara vode

Tretman biljnih ostataka posle žetve radi smanjenje inokuluma patogena u polju

3-4 litara po hektaru

Primena sistemom kap po kap i drugim zalivnim sistemima

5-10 litara po hektaru

Zatvoreni hidroponski sistemi

30 ml Bakterija na 120 l vode (čišćenje rezervoara na 7 dana)


* Bakterije se optimalno primenjuju na svake 3 nedelje (21 dan). Kada uslovi jako pogoduju razvoju bolesti, tretmani mogu da se izvode preventivno na 7-10 dana, uz dodatak od 1-2 l na osnovnu dozu. Biljke manje mase se prskaju sa manjim dozama preparata.