Bavite se

poljoprivredom,

ali na održiv način

  • probiotik
  • mikrobioloski preparat pakovanje za 100 litara
  • mikrobiolosko djubrivo bakterije ambalaža
  • 1000l cisterna transportna ambalaža

Kako će mikroorganizmi počistiti nered koji smo napravili

Strategija čišćenja zagađivača naziva se bioremedijacija. Primena mikroorganizama u cilju čišćenja našeg nereda sve više dobija na značaju kako naučnici otkrivaju nove načine za uklanjanje teških metala, naftnih mrlja, radioaktivnog otpada, pesticida i drugog.

Zagađenje zemljišta i voda teškim metalima, pesticidima i mineralnim đubrivima je rastući problem uglavnom zbog industrijalizacije.

„Najbolje tehnologije dolaze iz prirode. Njih nisu stvorili ljudi“

Priroda vs. Nauka = 10 : 0

Vremenom se uvidelo da su postojeće fizičke i hemijske metode čišćenja veoma skupe i nisko efikasne, dok se ispostavilo da su mikroorganizmi savršena đubretarska služba i veoma jeftino rešenje. Mikroorganizmi razlažu organsku materiju i inertne materijale koji prekrivaju površinu zemlje. Zapravo, oni su toliko dobri u tome da je interes ljudi sve više usmeren ka njima.

Bakterije spadaju u kategoriju visoko efikasnih preparata koji pored stimulativnog dejstva na biljke, odlično čiste i zemljište, čuvaju okolinu, korisne insekte i životinje. Ovo je naročito važno kod biljaka koje iz zemljišta mogu da usvoje velike količine teških metala i drugih toksina u sebe.

 

Stalno pričamo o ekologiji. Sada imamo mogućnost i da je primenimo

Bakterije uklanjaju najveći broj zagađivača u zemljištu, Olovo (Pb), Hrom (Cr), Bakar (Cu), Cink (Zn), Nikal (Ni), Kadmijum (Cd), Živu (Hg) i Arsen (As). Ukoliko se Bakterije primenjuju za čišćenje otpadnih voda, moguće je vršiti i reciklažu stvorene biomase. Procenat i brzina usvajanja je veća na strukturnim i dobro aerisanim zemljištima, ali je ovo ipak dugotrajan i zahtevan proces koji se ne može završiti preko noći.
Nakon usvajanja teških metala dolazi do sedimentacije mikroorganizama iz preparata uz inaktivaciju zagađivača. Ovim procesom bioremedijacije se značajno smanjuje usvajanje toksina od strane biljaka. Primenom preparata Bakterije hrana na vašem stolu biće daleko zdravija.