Preventiva 

je najveća 

mudrost 

poljoprivrede

  • probiotik
  • mikrobioloski preparat pakovanje za 100 litara
    Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L
  • mikrobiolosko djubrivo bakterije ambalaža
    Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L
  • 1000l cisterna transportna ambalaža
    Pakovanja od 100ml – 1L – 5L – 10L – 20L – 1000L

Zdrava biljka je već 50% zaštite

Sastav i delovanje

Preparat Bakterije sadrži korisne mikroorganizme i proizvode njihovog metabolizma. Svi zajedno štite biljku od patogena i poboljšavaju njeno zdravstveno stanje.

Najveća prednost mikrobioloških preparata je u tome što oni uvek deluju u pravcu suzbijnja bolesti. U kolikoj meri će je potisnuti zavisi od toga koliko je agresivan patogen koji prouzrokuje tu bolest, kao i koliko su povoljni uslovi za njegovo širenje.

Tokom vegetacije veliku prednost imaju patogeni, jer se hrane živim biljkama. Iz ovog razloga u slučaju jakog napada uz Bakterije je potrebno dodavati i hemijske fungicide. Mešanjem Bakterija i hemijskih fungicida, efekat zaštite se značajno povećava. Mikrobiološki preparati ostvaruju najbolji efekat kada se primenjuju preventivno.

Primenom preparata Bakterije pored zaštitnog dejstva ostvarujemo i neverovatan efekat revitalizacije čime pojačavamo imunitet biljke i držimo je spremnom da se odbrani od mnogih bolesti.

Mehanizam delovanja

Primenom preparata Bakterije mi delujemo na brojne štetne mikroorganizme (patogene) prouzrokovače bolesti biljka, u narodu poznatije pod nazivom plamenjača, pepelnica, fuzarioze, uvenuće, antraknoza, pegavosti, truleži, šupljikavosti, krastavosti i drugo (latinski nazivi: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Clavibacter, Colleotrichum, Didymella, Entomosporium, Erwinia, Erysiphe, Fusarium, Monilia, Phytophthora, Podosphaera, Pseudomonas, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Taphrina, Venturia, Verticillium, Xanthomonas i drugi).

Efekat talasa

(aktivacija – primena preko lista i preko korena)

Primenom preparata Bakterije aktiviramo prirodni odbrambeni sistem u biljci, poznatiji kao indukovana rezistentnost (ISR – indukovana sistemična rezistentnost i SAR – sistemično stečena rezistentnost).
Svaka biljka poseduje jake odbrambene sposobnosti, ali do infekcije ipak dolazi. Ovo se najčešće dešava zbog kašnjenja u aktivaciji njenog prirodnog imuniteta. Primenom preparata Bakterije mi vršimo lažnu aktivaciju i tako održavamo biljku u stanju pripravnosti. Najveći deo patogena nije sposoban da probije ovu zaštitu, zbog čega biljka uspeva da završi svoj razvoj potpuno zdrava. Ovakav način zaštite sve više dobija na značaju u nauci i praksi.
Za aktiviranje oba tipa indukovane rezistentnost, tretman je potrebno raditi i preko lista (folijarno) i preko korena (zalivanjem). Tretmane raditi na svake dve nedelje, iz razloga što indukovana rezistentnost traje oko 15 dana, a svoj maksimum dostiže između 6 i 8 dana, nakon čega opada.

Zaštitno polje

(aktivacija – tretman semena i primena preko korena)

Zemljišna primena preparata Bakterija dovodi do kolonizacije korena od strane korisnih mikroorganizama pri čemu se stvara gotovo neprobojna barijera pod nazivom „biofilm“. U okviru ove barijere stvaraju se mnoga jedinjenja sa zaštitnim i stimultivnim delovanjem koja pomažu biljci da dobro napreduje i izdrži stres.

Da bi uopšte došlo do ostvarivanja infekcije patogeni prvo moraju probiti biofilm. Zato se preporučuje potapanje semena i korena u rastvor Bakterija pre setve, odnosno prilikom rasađivanja, dok se kasnije preporučuje zalivanje. Dodatni efekat potapanja se ogleda u kvalietnijem klijanju i bržem prijemu biljaka.

Ovim načinom zaštite najčešće se suzbijaju oboljenja koja prouzrokuju patogeni: Alternaria, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Verticillium i drugi.

Oktagon

(aktivacija – primena preko lista i preko korena)

Bakterije deluju preventivno i kurativno, s tim da je uvek preporuka raditi tretmane pre ostvarenja infekcije i ne dozvoliti napade na biljku. Sprečavanje razvoja (antibioza) i direktno suzbijanje (antagonizam) štetnih mikroorganizama je izuzetno efikasna osobina preparata. Ukoliko želite da budete sigurniji u zaštitu, uvek možete mešati Bakterije sa hemijskim pesticidima. Detaljnije na strani Primena.

Kompeticija

(aktivacija – preko korena)

Prirodno stanište neverovatno raznovrsne zajednice mikroorganizama nalazi se u zoni korenovog sistema. Ona predstavlja pravu džunglu u kojoj vlada pravilo da najsposobniji opstaju, što se ogleda u borbi za prostor i hranu, takozvana „kompeticija“. Izuzetna aktivnost preparata Bakterije pokazuje da on ima visoku mogućnost kolonizacije korena i tako čuva biljku od napada raznih zemljišnih patogena.

Čistači za pohvalu

(aktivacija – preko lista i preko korena u zavisnosti od mesta napada patogena)

Indirektno zaštitno delovanje preparata Bakterija se dešava usled sposobnosti selekcionisanih mikroorganizama da apsorbuju ogromne količine mikotoksina.

Mikotoksini su hemijska jedinjenja proizvedena od strane gljiva, štetna za biljke, ljude i životinje. Ova jedinjenja lako mogu da zagade i uskladištenu hranu, a razlog leži u visokoj stabilnosti na procese obrade. Mikotoksini mogu biti fatalni, ili prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme u veoma malim koncentracijama, koje se mere u milionitom (ppm) i milijarditom delu (ppb). Postoji više hiljada mikotoksina, ali samo mali deo njih ima potencijal da prouzrokuje oboljenja biljaka i životinja.
U prirodi mikotoksini obično imaju ulogu da onesposobe odbranu biljke domaćina, kao i da odbrane sebe od drugih mikroorganizama.

Aflatoksin B1 spada u veoma opasne i kancerogene mikotoksine koga stvaraju gljive iz roda Aspergilus, a posebno ugrožena kultura kod nas je kukuruz. Iz ovog razloga naš predlog ratarima je da obavezno uvrste preparat Bakterije u tehnologiju proizvodnje kako kukuruza, tako i drugih biljaka na kojima patogeni stvaraju velike količine ovih otrova.

Zbog visoke moći apsorpcije Bakterije se mogu koristiti i za čišćenje zemljišta i otpadnih voda od teških metala. Detaljnije na strani Bioremedijacija.

Rudarenje

(aktivacija – primena preko korena)

Odlična sposobnost mobilizacije mineralnih elemenata nastalih usled enzimske aktivnosti mikroorganizama iz preparata, dovodi do promene pH vrednosti u zoni korena čime se potiskuju patogeni. Ovde se praktično stvaraju uslovi u kojima neki štetni mikroorganizmi ne mogu da prežive. Biljke tretirane sa preparatom Bakterije su otpornije i gotovo uvek većeg porasta i prinosa od netretiranih biljaka.